POWER | VINYASA | YOGA

POWER YOGA

Power joga je najatletskiji od svih oblika joge jer vježbanjem se postiže kompletniji workout (duh, tijelo i disanje) nego u bilo kojem fitnessu.

Zapravo je riječ o aštanga vinjasa jogi, tipu joge koji potječe od prije 2000 godina i kojeg je 40-ih godina prošlog stoljeća počeo podučavati Pattabhi Jois na Aštanga joga institutu u Mysoreu, u južnoj Indiji, a koji je popularni naziv power joga dobio kad je počeo silaziti u fitness centre.

To je najatletskiji od svih oblika joge jer vježbanjem se postiže kompletniji workout (duh, tijelo i disanje) nego u bilo kojem fitnessu. Veliko istraživanje, provedeno u SAD, pokazuje da je stupanj izdržljivosti onih koji prakticiraju power jogu jednak stupnju izdržljivosti maratonaca!

Uz odličan tonus mišića, fleksibilnost i gibljivost, a zahvaljujući ovladavanju koordinacijom disanja i pokreta, ujedno se poboljšava koncentracija, postiže smirenje i otklanja naš danas najveći neprijatelj – stres.